Minister Crevits kent Wijnegem 12,5 miljoen euro toe voor bouw nieuwe school


vrijdag, 29 september, 2017

 

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft de Vlaamse regering 17 Antwerpse scholen geselecteerd die via publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. Ook de gemeentelijke lagere school De Notelaar en kleuterschool ‘t Notendopje van het Gemeenschapsonderwijs zijn daarbij.

In het voorjaar van 2017 lanceerde minister Crevits een nieuwe DBFM-oproep (design, built, finance, maintain) aan schoolbesturen voor een investeringswaarde van 300 miljoen euro. Dat bedrag werd in het herfstakkoord van de Vlaamse regering tot 550 miljoen euro opgetrokken. 52 aanvragen werden ingediend, waarvan nu 17 Antwerpse scholen geselecteerd zijn om hun bouwproject te realiseren. Ook Wijnegem is bij de gelukkigen. Minister Crevits kent de Notenlaar en ’t Notendopje respectievelijk 9.685.007,03 euro en 2.777.673,16 euro toe, goed voor een bouwoppervlakte van in totaal 5995 m².

Dit nieuwe scholenbouwprogramma versterkt de inhaalbeweging in scholenbouw die kadert in het Masterplan Scholenbouw. Net zoals in het vorige bouwprogramma “Scholen van Morgen” dat goed is voor 182 nieuwe scholen (waarvan 52 in Antwerpen), wordt opnieuw samengewerkt met de private sector. Eén of meer inrichtende machten of schoolbesturen kennen het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar (maintain) toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM toelage aan het schoolbestuur. Na 30 jaar wordt het schoolgebouw automatisch overgedragen aan het schoolbestuur.

Het nieuwe DBFM-programma legt wel een aantal nieuwe accenten. Zo kiest men bij voorkeur voor clusters van schoolbouwprojecten omwille van de schaalvoordelen en voor een grotere rechtstreekse betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de inrichtende machten en schoolbesturen. Het zijn de scholen zelf die de bouwopdrachten zullen gunnen aan de private partners. Daarbij worden ze bijgestaan door het DBFM-projectbureau met een team van juridische, technische en financiële experten en vertegenwoordigers van de onderwijsnetten en de Vlaamse overheid.

Ook CD&V Wijnegem is blij met de beslissing van haar minister. "Dat is heel goed nieuws voor de leerlingen en leerkrachten die nu in verouderde infrastructuur zitten en soms zelfs in tijdelijke klaslokalen," aldus voorzitter Gerlinde Hublin.

Voor CD&V Wijnegem moet een nieuw schoolgebouw modern en duurzaam zijn. "Belangrijk is ook dat een school geen eiland op zich vormt," zegt Gerlinde, "het is deel van de hele leefgemeenschap. De nieuwe infrastructuur is daarom niet alleen belangrijk voor leerlingen en personeel, maar voor de hele gemeente. Denk aan een turnzaal die ook door sportverenigingen gebruikt kan worden en klas- en andere lokalen waarin cursussen, lezingen, workshops enz. kunnen worden gegeven. Als de bouw van de nieuwe school doordacht wordt aangepakt, kunnen er mooie kruisbestuivingen ontstaan tussen het onderwijs en het sociaal-cultureel leven in Wijnegem."