Paul Heyvaert


Persoonlijke informatie
Paul Heyvaert
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Bestuurslid
Afdelingsbestuur
Ruimtelijke ordening - openbare werken
Senioren
Sport
Waar sta ik voor?

Vorige legislatuur was Paul als eerste schepen bevoegd voor sport, openbare werken, gebouwen, financiën, senioren, communicatie, administratieve vereenvoudinging en mondiaal beleid. Nu blijft hij vanuit zijn ervaring toezien op de uitbouw van Wijnegem als een een sportieve en sociale gemeente.

"Als schepen heb ik steeds een gezonde financiële situatie voor onze gemeente nagestreefd en aan de seniorenwerking heb ik extra aandacht besteed. Ik heb mee mijn schouders gezet onder de uitbouw van de sportraad en het sportbeleid."

Van opleiding is Paul seksuoloog en was in die hoedanigheid lange tijd verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool als docent. Ondertussen is hij met pensioen, maar hij werk nog als vrijwilliger in een CLG (Centrum voor levens- en gezinsvragen) als echtpaar- en gezinstherapeut en als gerechtelijk familiaal bemiddelaar.

De sporthal en het Albertkanaal zijn zijn vaste stekken, want karate en hengelen zijn Pauls favoriete hobby's.