Sluiting recyclagepark: Einde of begin van een lijdensweg?


donderdag, 17 december, 2015

Eind december valt definitief het doek over het recyclagepark in Wijnegem. Het gemeentebestuur besloot om voor wat betreft de afvalverwerking samen te werken met een recyclagepark in een andere gemeente, beheerd door een intercommunale. CD&V heeft steeds gepleit voor het behoud van een eigen containerpark op Wijnegemse bodem. De meerderheidspartijen hadden echter geen oor naar de verzuchtingen van ons, noch naar die van de Wijnegemnaars. Samen met hen betreuren wij de sluiting dan ook ten zeerste.

 

Kostenplaatje

Het verbaasde ons enorm dat de bestuurspartijen in hun publicaties de Wijnegemnaars een kostenraming voor een containerpark op eigen grondgebied voorschotelde. Een dergelijke studie is naar ons weten nooit gebeurd. Over het dossier is overigens nooit transparantie geweest vanuit het gemeentebestuur naar de andere leden van de gemeenteraad.

Het lijkt ons dan ook nogal natte vingerwerk om de kosten voor de gemeente voor de uitbating van een eigen containerpark te ramen op € 50 per inwoner. De huidige oplossing (nl. het samenwerken met een recyclagepark van een intercommunale) zou de gemeente € 11 per inwoner kosten. Helaas is in de berekening geen rekening gehouden met de gemeentelijke inkomsten van het recyclagepark. Evenmin wordt stil gestaan bij de meerkost voor de inwoner zelf. Het zal de Wijnegemnaar immers een aardige duit meer gaan kosten om zijn afval aan het recyclagepark af te geven.

 

Praktische drempels

Voortaan moet elke Wijnegem in staat zijn om de 12 km heen en terug naar het nieuwe containerpark te overbruggen. Even snel over en weer of te voet met de kruiwagen, is geen optie meer. Dit zorgt er niet alleen voor dat een deel van onze inwoners niet meer in het containerpark geraakt, ook de impact op milieu en verkeer neemt toe, aangezien vaker de auto van stal zal moeten komen.

Daarnaast delen we het recyclagepark met Wommelgem, Borsbeek en binnenkort ook Ranst. Veel volk op één plaats, en dus langere wachtrijen. Jammer dat ook het sociaal contact, voor velen onder ons toch belangrijk, wellicht zal verdwijnen.

 

Foute prioriteiten

Wij vinden het bijzonder jammer dat het huidige gemeentebestuur wel grote sommen geld wil uitgeven aan prestigeprojecten zoals de gronden van De Leeuw of het gemeenschapscentrum 't Gasthuis, in plaats van te zoeken naar een breed gedragen oplossing voor een dienstverlening waar zowat alle Wijnegemnaren van gebruik maken.

Wij hopen alleszins dat de sluiting van het recyclagepark in het dorp niet zal leiden tot een toename van het sluikstorten.

 

Eigen aandeel

Het wordt CD&V verweten tijdens vorige legislatuur zelf geen oplossing te hebben gevonden voor het recyclagepark. CD&V heeft echter nooit onder stoelen of banken gestoken een containerpark op eigen grondgebied als enig waardig alternatief voorop te stellen. Het zou daarentegen niet correct zijn geweest om deze beslissing aan het einde van de legislatuur te nemen en zo de volgende bestuursploeg al voor voldongen feiten te zetten. Vanuit de oppositie zal CD&V steeds op een positieve wijze constructieve voorstellen blijven doen.