Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis – Open Gasthuis?


dinsdag, 15 december, 2015

Het gemeenschapscentrum ’t Gasthuis aan de Turnhoutsebaan is al lang een begrip in Wijnegem. De bibliotheek, een optreden in de theaterzaal, een uiteenzetting in de conferentiezaal, een vergadering met de vereniging of een hobbybijeenkomst in één van de lokaaltjes, een tentoonstelling in de kapel en de foyer, Feest in de Hof, een voordracht in het lazaret... Elke Wijnegemnaar weet de weg naar het Gemeenschapscentrum wel eens te vinden. Er gaat geen dag voorbij of er is iets te doen.

Iedereen welkom
Het is ooit anders geweest, want na de verbouwingen - nu 18 jaar geleden - kwam de werking van het gemeenschapscentrum traag op gang; er werd zelfs geklaagd dat de investering niet rendeerde en dit was misschien wel terecht. Het toenmalige gemeentebestuur, met CD&V aan het roer, nam toen de drastische beslissing om het gebruik van het gemeenschapscentrum voor de erkende Wijnegemse verenigingen gratis te maken voor bijv. vergaderingen en niet-commerciële activiteiten. De administratie voor de berekening van de onkosten en de huur van de lokalen was immers een heel intensieve en onrendabele bezigheid. Iedereen begon meer en meer zijn weg te vinden naar ’t Gasthuis, wat ten goede kwam aan de Wijnegemse verenigingen en aan de Wijnegemse gemeenschap in zijn geheel. Het gevolg was dat er altijd wel wat te doen was in ’t Gasthuis, tijdig een lokaal reserveren werd de boodschap. Positief, toch?!

“Gratis bestaat niet”
Wat zien we nu echter gebeuren? Het huidige gemeentebestuur (NVA – DURF!) heeft besloten dat ‘gratis’ niet meer bestaat. Voor het gebruik van de lokalen in ’t Gasthuis moet voortaan betaald worden en dit om uniformiteit met de andere Wijnegemse locaties (zoals bijv. de sporthal) te maken. Maar zijn de kosten voor het gebruik van een lokaaltje waar 10 à 20 mensen komen vergaderen of hun hobby uitoefenen wel te vergelijken met de kosten voor verlichting en verwarming van een veel grotere ruimte, de schoonmaak van de sportzaal en de douches?

Veel moeite voor weinig resultaat
Begrijp ons niet verkeerd, onze sympathie voor de Wijnegemse sportclubs is heel groot, ook zij hebben recht op kwaliteitsvolle en betaalbare infrastructuur. Maar gaan de huurinkomsten van het gemeenschapscentrum de put dichten? Het gemeentebestuur zegt te hopen op € 6000 tot € 9000 extra inkomsten per jaar. Is dat realistisch? En is deze peulenschil in het totaal van de Wijnegemse begroting de redding voor de gemeentelijke financiën?
En wat met kleinere verenigingen? Een vergadering in een klein lokaal in 't Gasthuis kost € 5 per dagdeel. Als deze vereniging tienmaal per jaar vergadert, moet ze minstens € 50 betalen, terwijl ze misschien hetzelfde bedrag aan gemeentelijke subsidies ontvangt.
Is dit een ondersteuning van het gemeentelijke verenigingsleven? En wat met de kosten voor de bijhorende administratie? Wie wordt  hier beter van? De gemeente, de verenigingen? Geen van beide, als je 't ons vraagt.

Doet een 'open bib' meer lezen?
Ook wil het huidige gemeentebestuur het gemeenschapscentrum ombouwen tot een ‘Open Gasthuis’. De bibliotheek moet de ‘levensader’ van ’t Gasthuis worden. De muur tussen de foyer en de bib moet letterlijk gesloopt worden om deze laatste meer te promoten en in het zicht te brengen. Een nobel streven, maar laten we realistisch zijn. Alle onderzoeken en enquêtes tonen aan dat er – spijtig genoeg – steeds minder gelezen wordt; zelfs de huidige minister van Cultuur laat weten dat hij het niet nodig vindt dat elke gemeente in Vlaanderen een openbare bibliotheek heeft...
Wat met het kostenplaatje? Het idee van een 'open bib' vraagt structurele aanpassingen en een nieuwe inrichting van het gebouw. Zal dat lukken binnen het voorziene budget van € 200.000? Het gemeentebestuur plant aanzienlijke kosten, maar is dit daadwerkelijk waar de Wijnegemse gemeenschap op zit te wachten? En in hoeverre zal het gemeentebestuur rekening houden met de opmerkingen van de adviesraden zoals de Cultuurraad en Raad van Bestuur van ’t Gasthuis? Wij als CD&V hebben toch enige reservaties bij dit project. We volgen het dossier alleszins van zeer nabij op.