CD&V vraagt het verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders ook in Wijnegem te officialiseren


vrijdag, 23 december, 2016

Koppels die uit elkaar gaan en kinderen hebben, opteren heel vaak voor verblijfsco-ouderschap. Dit wordt ook bij voorkeur door de rechtbank opgelegd. In dat geval verblijven de kinderen evenveel tijd bij elk van de ouders. Hun officiële domicilie hebben de kinderen slechts bij een van de ouders. Dat had tot voor kort een paar onverwachte neveneffecten. Zo geven sommige gemeenten voor bepaalde faciliteiten korting voor de eigen inwoners, bijvoorbeeld in het zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking. Wat als de kinderen willen gaan zwemmen in de gemeente waar ze met hun mama wonen, terwijl ze bij hun papa gedomicilieerd zijn? Wat in het geval van brand of andere rampen? Op zulke momenten moet in de registers kunnen worden opgezocht wie hoogstwaarschijnlijk in het getroffen pand aanwezig zou kunnen zijn. Als de kinderen op dat moment verblijven bij de ouder bij wie ze niet gedomicilieerd zijn, kunnen zij over het hoofd worden gezien.

Sinds dit jaar is het mogelijk om in het bevolkingsregister te vermelden dat een minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de ouder bij wie hij of zij niet is gedomicilieerd. Tijdens de gemeenteraad van november vroeg gemeenteraadslid Maria Pacquée van CD&V aan het college in hoeverre deze nieuwe maatregel al werd bekend gemaakt bij de Wijnegemnaar. “De mogelijkheid van het verblijfsregister biedt ongetwijfeld een meerwaarde, voor gemeenten zelf, voor de inwoners bij wie een kind op regelmatige basis verblijft maar niet is ingeschreven, en voor de kinderen zelf,” aldus Maria Pacquée, “Deze mogelijkheid zal echter maar haar volle nut kunnen krijgen voor zover mensen er ook effectief gebruik van maken.”

Dat kinderen van gescheiden ouders die regelmatig in Wijnegem verblijven, maar er niet gedomicilieerd zijn, nu al officieus kortingen krijgen, is volgens CD&V niet voldoende: “Er zullen altijd kinderen zijn die door de mazen van het net glippen of mensen die niet naar een korting durven vragen.” CD&V doet dan ook een oproep naar het gemeentebestuur om de mogelijkheden van het verblijfsregister  ten volle te gebruiken en de Wijnegemnaar hierover te informeren. “Door duidelijk te communiceren over de wettelijke mogelijkheden kunnen we ongelijke behandeling van kinderen van gescheiden ouders voorkomen,” aldus Pacquée.