Maria Pacquée-Rombouts


Persoonlijke informatie
Maria Pacquée-Rombouts
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Gemeenteraadslid
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Gezin
OCMW - welzijn
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

Maria is een heel ervaren, full-time politica. "Het welzijn van de mensen van WIJnegem, daar zet ik me voor in."  

Tijdens haar mandaat als OCMW-voorzitter (van 2000 tot 2012) werden in onze gemeente 26 huurappartementen voor ouderen, 'De Meidoorn', gebouwd. De dienstverlening aan huis werd uitgebreid met poetshulp met dienstencheques. Er werd ook een nieuw woonzorgcentrum 'Rustenborg' voor 70 residenten gebouwd dat op 21 september 2012 plechtig wordt geopend. Het OCMW biedt sedert 2010 ook opvoedingondersteuning voor jonge gezinnen.

Als schepen voor sociale zaken en voorzitter van de vzw Kinderopvang was Maria verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang 'De Wolk', gehuisvest in het Jeugdontmoetingscentrum aan de Kosterijstraat. In 2009 werd onder haar impuls de dienstverlening uitgebreid met de lang verwachte kinderkribbe voor 23 kindjes '’t Speelnestje'.

Zij stelt haar kennis, ervaring en gedrevenheid nog steeds ten dienste van alle Wijnegemnaars als gemeenteraadslid