Liesbeth Verstrepen


Persoonlijke informatie
Liesbeth Verstrepen
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Fractievoorzitter gemeenteraad
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Jeugd - jongeren
Mobiliteit - verkeersveiligheid
Onderwijs
JONGCD&V
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

Liesbeth heeft al heel wat politieke ervaring, maar steeds een frisse kijk.

In 2004 werd ze schepen en kreeg zo de kans om mee het beleid uit te stippelen en een koers voor de toekomst te bepalen. "Ik heb me vooral met jeugd, onderwijs en mobiliteit beziggehouden en het is duidelijk dat deze domeinen ook de komende jaren onze aandacht zullen vragen."

"Voor mij is het belangrijk dat Wijnegem verder werkt aan de ondersteuning van de jeugdverenigingen, aan verantwoordelijkheid geven aan kinderen en jongeren en van hen dan ook iets kunnen verwachten, aan een uitgebreide vakantiewerking, aan de verdere uitbouw van info en inspraak, aan aantrekkelijke en groene speelpleintjes."

"Op het vlak van onderwijs moeten we ervoor ijveren dat onze lagere school en woord- en muziekacademie eigentijds blijven, dat ze verbonden blijven met de Wijnegemse gemeenschap en dat ze goed gehuisvest zijn. Het is voor mij een prioriteit dat elk Wijnegems kind in zijn eigen gemeente naar school kan."

"Het sociaal weefsel in de buurten kunnen we nog versterken en we moeten verder werken aan het weren van doorgaand verkeer in woonwijken en aan het afremmen van het verkeer". 

"Met respect voor de mensen en voor de wereld rondom ons, met oog voor de kleine dingen die het leven plezant maken en door aanspreekbaar zijn," dat is de leuze van Liesbeth.