Leren in WIJnegem, dat ligt ons wel


Daar zorgen we voor, door

 • het uitgebreide aanbod aan vormingen in gemeenschapscentrum ’t Gasthuis (pc- en gsm-gebruik, rondgang in de bib, taalcursussen…) te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Actief blijft men immers ook door bij te leren;

 • als gemeentebestuur actief mee te werken aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de gemeentelijke basisschool De Notelaar. Het organiseren van onderwijs is een taak van de gemeente. We willen blijven voorzien in een lagere school met een familiaal karakter waar een gemeenschapsgevoel heerst en die kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt;

 • de goede samenwerking tussen De Notelaar en Het Notendopje (de kleuterschool van het gemeenschapsonderwijs) te bestendigen;

 • er voor te zorgen dat alle WIJnegemse kinderen dicht bij huis naar school kunnen gaan;

 • samen te werken met de verschillende onderwijsnetten (gemeentelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs, vrij onderwijs) als gelijke partners in een gezonde overlegcultuur. Ook adviesraden (sportraad, gezondheidsraad…) en kinderopvang hebben een belangrijk aandeel in het scholenoverleg;

 • er voor te zorgen dat de scholen in onze gemeente de weg blijven kennen naar OCMW, de opvoedingswinkel enz. De school staat dicht bij jongeren en hun gezin. Ze is dus goed geplaatst om hulpvragen te detecteren;

 • ondersteuning te blijven bieden aan onze kwaliteitsvolle muziek- en woordacademie.
  De verschillende gemeenten waarin de muziek- en woordacademie gehuisvest is, zijn samen verantwoordelijk voor een goede werking van de school. De afstemming van het beleid gebeurt door regelmatig overleg tussen deze gemeenten;

 • een renovatie van de gebouwen of een herlocatie van de muziek- en woordacademie te onderzoeken. De huidige locatie van de academie in onze gemeente is immers niet meer geschikt voor het steeds uitgebreider aanbod. Dit bekijken we samen met de evolutie van de gemeenteschool;

 • Samenwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs en verenigingen.