Inge Carpentier


Persoonlijke informatie
Inge Carpentier
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
Gemeenteraadslid
Gemeenteraad
Afdelingsbestuur
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

Als dochter van onze voormalige burgemeester, Leo Carpentier, die 36 jaar actief was in de Wijnegemse politiek, is Inge als het ware met politiek opgegroeid. Daarom is inzet voor anderen en voor het algemeen belang van onze bloeiende gemeente vanzelfsprekend voor haar. "Mijn politieke ambitie bestaat erin er te ‘zijn’ voor de Wijnegemenaren. Verantwoordelijkheid opnemen, tijd maken om te luisteren naar iedereen, openstaan voor andere ideeën, oplossingen en suggesties zijn volgens mij dan ook van cruciaal belang in een goed beleid."

Als alleenstaande moeder heeft Inge het belang en de noodzaak van betaalbare sport- en ontspanningsmogelijkheden leren kennen. Ook betaalbaar wonen is een must voor iedere inwoner van Wijnegem. "Hiervoor wil ik zeker ijveren."

Ook jongeren liggen haar nauw aan het hart. "Als lid van de Ouderraad van Annuntia kan ik mij mee inzetten voor een degelijke opvoeding van de schoolgaande jongeren in Wijnegem. Respect voor jong en minder jong, natuur en onze omgeving liggen hierbij aan de basis."