Gerlinde Hublin


Persoonlijke informatie
Gerlinde Hublin
Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
Partijgegevens
OCMW-raadslid
Voorzitter
OCMW-raad
Afdelingsbestuur
JONGCD&V
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

Politieke kriebels? Die heeft Gerlinde gekregen dankzij haar job. Al sinds 2008 jaar werkt zij als parlementair medewerkster van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. "Zo heb ik van heel nabij een inkijk gekregen in de werking van een gemeente en de politieke besluitvorming. Enorm boeiend! Gaandeweg heb ik dan ook veel zin gekregen om mee dingen te verwezenlijken."

Het verenigingsleven geeft ons sociaal leven mee vorm, we leren er bij, verruimen er onze blik en maken er vrienden. "Zelf ben ik lid geweest van de scouts, de Plussers, de jeugdraad en de muziekschool. Een goede ondersteuning voor alle jeugd-, sport-, cultuur-, natuur-, zorg-, hobby- en buurtverenigingen vind ik dan ook heel belangrijk. We moeten echter ook oplettend blijven voor wie – om welke reden dan ook – uit de boot dreigt te vallen."

Voorts vindt Gerlinde het belangrijk dat er helder gecommuniceerd wordt en dat Wijnegemnaren dicht bij huis de diensten kunnen vinden die ze nodig hebben. "Wijnegem heeft een mooi park, een vernieuwd woon- en zorgcentrum, een modern sportcomplex, een kwaliteitsvolle muziek- en woordacademie, een gezellige basisschool, een knap jeugdcentrum, een goede vakantiewerking voor jongeren, een uitnodigend gemeenschapscentrum en een uitgebreide bibliotheek. Dat is een luxe!"

"We staan ook voor grote uitdagingen: op het vlak van onderwijs, kinderopvang, mobiliteit… Hierbij vind ik het belangrijk om beslissingen te nemen die zijn afgestemd op onze gemeenschap. Het moet aangenaam blijven om in onze gemeente te wonen, te wandelen en te winkelen. Het is fijn om een rustig, ‘dorps’ gevoel te behouden."