Een WIJnegem waar het fijn is om te winkelen, dat ligt ons wel


Daar zorgen we voor, door

  • het opmaken van een beleidsplan voor de lokale economie. Dit kan een richtinggevend kader scheppen om promotionele acties uit te werken in samenwerking met de lokale handelaars;

  • nieuwe opportuniteiten te onderzoeken en te benutten om de lokale economie de nodige impulsen te geven. Dit verdient ook aandacht bij de heraanleg van het Marktplein en de uitvoering van het Masterplan;

  • een goede samenwerking te behouden tussen gemeente, industrie en middenstand;

  • startende ondernemingen te ondersteunen;

  • het lokaal winkelen te stimuleren;

  • een middenstandsvriendelijk beleid en de winkelkern van onze gemeente te bebloemen, proper en veilig te houden;

  • bij het vernieuwen van industrie impulsen te geven voor duurzaam ondernemen: milieu-impact, duurzame mobiliteit (goederentransport, woon-werkverkeer), tewerkstelling…