Een wervelend WIJnegem, dat ligt ons wel.Dat doen we door 
 

 • een goed uitgebouwde bibliotheek, die een bron is van ontspanning en informatie en die deel uitmaakt van een provinciaal netwerk met een online catalogus;
   
 • senioren zo lang mogelijk actief te houden d.m.v. vorming, ontmoeting en beweging, bijv. digidak, seniorencafé, seniorensportdag…;
   
 • het verstevigen van het aanbod voor kinderen om te kunnen spelen op speelpleintjes, in het speelbos, door middel van het buitenspeelpad…;
   
 • ons beleid waarbij sportverenigingen maximale kansen krijgen om hun werking te ontplooien voor alle WIJnegemnaars;
   
 • het uitwerken van een aanbod voor individuele sporters op de sportpleinen en het ondersteunen van sportactiviteiten die door verenigingen worden opgezet voor iedere WIJnegemnaar;
   
 • de ondersteuning van culturele verenigingen om hun werking met de nodige betoelaging uit te bouwen in degelijke infrastructuur;
   
 • een cultureel aanbod in en rond ’t Gasthuis op maat van WIJnegem;
   
 • het blijven aanbieden van vormings- en hobbycursussen. Cultuur is immers meer dan enkel kunst met een grote K. We willen hiervoor blijven samenwerken met de WIJnegemse verenigingen;
   
 • het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen en organisaties;
   
 • een leefbare en gezellige dorpskern die mensen uitnodigt om te fietsen, wandelen en winkelen in eigen gemeente;
   
 • een ruim aanbod van activiteiten voor onze kinderen in de zomer en tijdens de korte vakanties;
   
 • het voorzien in veilige en betaalbare locaties voor scouts, chiro, plussers, KAJ, Jeugd Rode Kruis in samenspraak met de verenigingen en een blijvende betoelaging van hun werking;
   
 • het ondersteunen van het jeugdontmoetingscentrum (JOC) dat een werking kan uitbouwen voor en door jongeren om WIJnegemse jongeren een plek te bieden dicht bij huis om elkaar te ontmoeten;
   
 • helder en regelmatig te communiceren naar de WIJnegemnaar over de activiteiten van de gemeente en de verenigingen;
   
 • een transparant subsidiebeleid voor de WIJnegemse verenigingen. Ook materiële ondersteuning blijft een belangrijke manier om de inspanningen van verenigingen te appreciëren en te ondersteunen;
   
 • het ondersteunen van initiatieven die mensen dichter bij mekaar brengen.