Een waakzaam WIJnegem, dat ligt ons wel.


Daar zorgen we voor, door  

  • de uitbouw en ondersteuning van Buurt-Informatie-Netwerken om de sociale controle te versterken;

  • verkeersingrepen in functie van de veiligheid, waarbij objectieve metingen de grondslag vormen;

  • veilige schoolomgevingen door o.m. de aanwezigheid van gemachtigde opzichters en wijkagenten;

  • het verder benadrukken van de rol van deze wijkagent, zowel in de buurt als op lokale evenementen. Een veilige buurt is een leuke buurt om te wonen. Een goed contact met en bereikbaarheid van de wijkagent verlaagt de drempel tussen enerzijds politie en bevolking, en anderzijds bevolking en gemeentebestuur. De wijkagent heeft een waardevolle rol in het informeren van alle partijen;

  • de WIJnegemnaar te informeren en waakzaam te houden op het vlak van woninginbraken, fietsdiefstallen, brandgevaar, signalen van intrafamiliaal geweld en druggebruik…;

  • het meer promoten en toegankelijk maken van technopreventief advies voor woningen;het toepassen van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) om streng op te treden tegen kleine hinder, zoals sluikstorten, geluidsoverlast, hondenpoep…;

  • voldoende en veilige fietsenstallingen aan bushaltes en bij evenementen;binnen de gemeentelijke diensten te streven naar duurzaamheid. De milieuambtenaar heeft hierin een verantwoordelijkheid.