Een klaar en duidelijk WIJnegem, dat ligt ons wel


Dat doen we door

  • een open en duidelijke communicatie tussen de gemeentelijke diensten onderling en tussen de gemeente en haar inwoners;

  • de WIJnegemnaar tijdig te informeren over werken in de gemeente, aan de straat…;

  • inspraak van de inwoners te waarborgen bij grote projecten;

  • aandacht te schenken aan een professionele dienstverlening, optimale openingsuren van de gemeentediensten, en klantgerichtheid en vriendelijkheid als basisattitude bij de medewerkers. Persoonlijk contact aan het loket blijft belangrijk;

  • het elektronisch loket verder uit te werken, waardoor we voor elke burger, elke vereniging en elke onderneming een maximale dienstverlening via het web kunnen realiseren: aanvragen van documenten, opvolgen van dossiers, meldingen, inschrijvingen, reservaties…;

  • de WIJnegemnaar te blijven informeren over gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente, d.m.v. Info Wijnegem, de Tussentijdse edities, bewonersbrieven, elektronische nieuwsbrieven, elektronische aankondigingsborden…;

  • de bestaande communicatiemiddelen te evalueren voor wat betreft effectiviteit en kwaliteit.

  • de uitbreidende mogelijkheden van nieuwe media (website, sms, facebook, twitter…) te exploreren en – indien aangewezen – te benutten;