Een financieel gezond WIJnegem, dat ligt ons wel


Daar zorgen we voor, door

  • te besparen waar het kan, zonder de dienstverlening in het gedrang te brengen. Audits kunnen – zoals in de privésector – helpen om processen te verbeteren;

  • de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Er liggen heel wat plannen en uitdagingen klaar. Denk aan het masterplan met het hernieuwen van het Marktplein, de heraanleg van de ingang van het park, het voorzien van voldoende parkeerplaatsen in de winkelkern, de uitbreiding van seniorenzorg, aanpassing aan of verhuis van het containerpark, de organisatie van het onderwijs, de huisvesting van de muziekschool… We willen hierin de keuzes nemen die ten goede komen aan onze hele leefgemeenschap;

  • waar mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan met private partners, intercommunales, naburige gemeenten, verenigingen, enz.;

  • diensten en voorzieningen te blijven aanbieden aan een eerlijke vergoeding;

  • een optimaal schuldenbeheer, zodat we met ploeg de lasten niet doorschuiven naar een volgende generatie.