Een comfortabel WIJnegem, dat ligt ons wel.


 

Daar zorgen we voor, door

 • fiets- en voetpaden proper en veilig te houden. Ook in woonwijken zonder fietspaden moet het veilig zijn om te fietsen;
   
 • Het heraanleggen van fiets- en voetpaden waar nodig. We houden hierbij steeds rekening met de gebruiksvriendelijkheid van de paden voor mensen die minder mobiel zijn. Diezelfde aangepastheid geldt voor oversteekplaatsen. Een aangepaste wegindeling nodigt immers meer uit om – zeker voor korte afstanden – de fiets te gebruiken en de auto te laten staan;
   
 • het behoud van het comfort om d.m.v. een diversiteit aan lijnen van het openbaar vervoer verbonden te zijn met Antwerpen en omliggende gemeenten;
   
 • de wachthokjes ter hoogte van de haltes van tram en bus degelijk te onderhouden;

 • veilige fietsstallingen te voorzien op strategische plaatsen;

 • aandacht te blijven besteden aan de naleving van snelheidsbeperkingen. Bijkomende maatregelen en controles ontwikkelen we in functie van de noodzaak;

 • niet gewenst, doorgaand vrachtverkeer verder uit de dorpskern te weren. Bijkomende veiligheidsmaatregelen ter hoogte van het kruispunt Stokerijstraat-Turnhoutsebaan zijn in overleg met het Vlaamse Gewest dringend, zeker in het vooruitzicht van het nieuwe wooncomplex aan de Stokerijstraat;

 • doorgaand verkeer door de woonwijken te ontraden door verkeersdoorstroming op de hoofdassen vlot te laten verlopen;
   
 • een vlotte bereikbaarheid van wonen-werk-winkel te garanderen. Hierbij gaat onze aandacht uit naar voetganger, fietser, openbaar vervoer, automobilist en vrachtwagen, in die volgorde van wenselijkheid;
   
 • te blijven ijveren voor een uitbreiding van de derde sluis, eerder dan de bouw van een nieuwe vierde sluis. De belangen van de huidige bewoners liggen ons nauw aan het hart;
   
 • toe te zien op de gebruiksvriendelijkheid voor en veiligheid van voetgangers en fietsers bij de noodzakelijke vervanging van de bestaande brug over de sluis;
   
 • sensibilisering van de inwoners om mee te werken aan een nette gemeente;
   
 • voldoende parkeerfaciliteiten in de dorpskernen.