Een aantrekkelijk WIJnegem, dat ligt ons wel


Daar zorgen we voor, door

  • het fietsknooppuntennetwerk te promoten en een aantal faciliteiten voor fietsers te voorzien. Het is aangenaam fietsen in WIJnegem en initiatieven hierrond kunnen een opsteker zijn voor de lokale middenstand;

  • de bestaande samenwerking met Toerisme Voorkempen verder optimaal te benutten om WIJnegem en haar groen, haar diensten en haar lokale handelaars op de kaart te zetten. Een infopunt op het gemeentehuis behoort tot de mogelijkheden;

  • de uitstraling van de gemeente te vergroten, o.m. door het gebruik van het Domein Pulhof in samenwerking met de provincie;

  • een duurzaam beheer van het gemeentepark. Na de heraanleg ervan zoals voorzien in het Masterplan, zal het park nog meer een attractieve, groene long voor de gemeente worden;

  • het promoten van culturele en toeristische activiteiten, ook buiten de grenzen van de eigen gemeente;

  • de toegankelijkheid – in de eerste plaats te voet – van groene en open ruimte te garanderen. De kloostertuin, de fortvlakte, het park, Pulhof… zijn groene zones waarin men als gemeenschap moet kunnen genieten van de openbare ruimte;

  • een gezellige dorpskern te ontwikkelen (bebloeming, masterplan, heraanleg marktplein, voldoende parkeerplaatsen…)